Eğitim Programları ve Öğretim
Hacettepe Mezunlarını Uğurluyor
Tanıtım

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Fakültesi bünyesinde ilgili Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerini yürütmektedir. Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde de Bilim Dalı olarak Yüksek Lisans ve Doktora Programlarını yürütmektedir.  
Bilim Dalımızın Yüksek Lisans programının amacı; bilginin doğasının anlamlı bir biçimde yapılandırılmasına yönelik eğitim programlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesine rehberlik edecek; etkili öğretme-öğrenme süreçlerini tasarlayabilen, üst düzey düşünme becerilerine sahip; bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini yaşamının her alanında işe koşabilen yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmektir.
Bilim Dalımızın Doktora programının amacı; Eğitim Programları ve Öğretim alanında temel ilke ve kuramları, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli problemlerin çözümünde uygulayabilen, alanında kanıta dayalı bilgi üretebilen ve yeni bilgi üretilmesine, teknolojiye aktarılmasına rehberlik edebilen bireyler yetiştirmektir.