Eğitim Programları ve Öğretim
Hacettepe Mezunlarını Uğurluyor
Araştırma ve Projeler

Araştırma Öncelik Alanları

  • Öğretim hizmetinin niteliğinin geliştirilmesi
  • Nitelikli öğretme-öğrenme ortamlarının geliştirilmesi
  • Öğretmen eğitimi ve öğretmen niteliklerinin geliştirilmesi
  • Uzaktan eğitim uygulamalarının geliştirilmesi

Alt Çalışma Konuları

  • Öğretim hizmeti ihtiyaçlarının belirlenmesi, Öğretim hizmetinde bilişsel, duyuşsal, devinişsel alan gereksinimlerinin belirlenmesi, Bilişsel, duyuşsal, devinişsel alan hedeflerinin kazandırılması, izlenmesi ve değerlendirilmesi
  • Okul öncesinde nitelikli öğretme-öğrenme ortamlarının düzenlenmesi, temel eğitimde nitelikli öğretme-öğrenme ortamlarının düzenlenmesi, ortaöğretimde nitelikli öğretme-öğrenme ortamlarının düzenlenmesi, yükseköğretimde nitelikli öğretme-öğrenme ortamlarının düzenlenmesi,
  • Öğretmen eğitiminde ihtiyaçların belirlenmesi, öğretmen eğitiminde uygulama olanaklarının geliştirilmesi, öğretmen eğitimiyle ilgili uluslararası işbirliklerinin sağlanması Öğretmenlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, hizmetiçi eğitimlerin düzenlenmesi
  • Uzaktan eğitim ortamlarının düzenlenmesi, Uzaktan eğitim uygulamalarının niteliğinin geliştirilmesi

Anahtar Kelimeler
Öğretim hizmeti, ihtiyaç belirleme, bilişsel-duyuşsal-devinişsel alan, öğretimin planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi, öğretim ortamları, öğretme-öğrenme süreci, program geliştirme, program değerlendirme, okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim, yükseköğretim, öğretmen eğitimi, eğitim fakültesi, uygulamalı eğitim, farklı ülkelerde öğretmen eğitimi, hizmetiçi eğitim, eğitim ihtiyaçları, ihtiyaç belirleme, uzaktan eğitim, uzaktan eğitim ortamları, uzaktan eğitim uygulamaları, uzaktan eğitimde nitelik

Önemi ve Gerekçesi
Bilginin doğasının anlamlı bir biçimde yapılandırılmasına yönelik eğitim programlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, etkili öğretme-öğrenme süreçlerinin tasarlanması; üst düzey düşünme becerilerine sahip, bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini yaşamının her alanında işe koşabilen yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirerek bireyin, ülkemizin ve insanlığın gelişimine katkıda bulunacaktır.