Eğitim Programları ve Öğretim
Hacettepe Mezunlarını Uğurluyor
Anasayfa

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı web sayfasına hoş geldiniz.

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde yer alan dört anabilim dalından birisidir. Anabilim Dalımız bireylerin program geliştirme, program değerlendirme, gelişim, öğretme ve öğrenme süreçleri gibi konu alanlarında derinleşmelerini sağlayarak yüksek lisans ve doktora derecesi vermektedir. Böylece eğitim fakülteleri içinde eğitim programları ve öğretim alanlarında görev yapacak öğretim üyelerini yetiştirmektedir. Aynı zamanda başta Milli Eğitim Sistemi içinde yer alan öğretim pogramlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi olmak üzere diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki hizmet içi eğitim programlarını geliştirme, yürütme ve değerlendirmede eğitim uzmanı ihtiyacını karşılamaktadır.

Anabilim Dalımıza lisansüstü öğrenci başvuruları hakkında detaylı bilgi almak için Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ensitütüsü Web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Duyurular

❗️❗️❗️YENİ❗️❗️❗️ Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programı Giriş Sınavları (Yazılı) 12.07.2021 tarihinde saat 10:00-12:00 arasında B9Z02, B9Z04 ve B9Z05 No'lu dersliklerde yapılacaktır. (Not: Dersliklere Edebiyat Fakültesi A Kapısından girdikten sonra sol taraftaki merdivenlerden 1 kat aşağı inerek ulaşabilirsiniz.)
08.07.2021 15:00
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı doktora öğrencisi Mehmet Gün'ün doktora yeterlik yazılı sınavı 21.01.2021 tarihinde Eğitim Bilimleri Bölümü Büyük Toplantı Salonunda, sözlü sınavı 22.01.2021 tarihinde çevirim içi yapılacaktır.
18.01.2021 12:00
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programı Giriş Sınavları (Yazılı) 15.09.2020 tarihinde saat 10:00-12:00 arasında B10-204 ve B10-205 No'lu dersliklerde yapılacaktır. 
08.09.2020 09:00
28.03.2020 11:00